Utstilling, titler og forkortelser.

Dette med utstillingsregler har jeg også lagt en side på under Aktiviteter og Utstilling, men siden det har kommet opp et spørsmål om det, lagde jeg en egen forklaring skrevet med egne ord på Facebook forleden. Jeg gjengir den her, selv om dere også kan gå til siden Utstilling og lese hvordan NKK selv velger å forklare det.


Om utstilling og tittelforkortelser:

Jeg har blitt spurt av noen som ennå er ny på utstilling om jeg kan forklare de forkortelsene jeg legger ut på bilder etter at vi har vært på utstilling. Hva forkortelsene betyr. Jeg skal prøve her å gi en kort forklaring og håper den blir grei å forstå.

Når man melder på til utstilling velger man hvilken klasse hunden skal stille i. Disse klassene er delt inn i:
Junior: 9-18 mnd
Unghund: 15-24 mnd
Åpen: Over 15 mnd
Champion: de som har oppnådd championat enten i Norge eller i annet land
Brukshund: for hunder over 9 mnd som f.eks driver med blodspor, agility, LC eller andre aktiviteter (bestått brukshundkrav)
Veteran: 8 år og oppover

Hvor man melder på avhenger av hundens alder, hvor langt man mener den er utviklet seg i de yngre klassene, da de tre første gjerne overlapper hverandre noen måneder.

Hanner og tisper konkurrerer ikke sammen. Først går hannene i klasserekkefølge som skrevet over, så går tispene i sine klasser.

Når man så kommer på utstilling og stiller i sin klasse er første mål å få bedømming av hunden. Dommeren deler her ut kvalitetsbedømming av hundene enkeltvis uavhengig av de andre hundene i samme klasse. Kvalitetsbedømmingen er
Excellent (Rød sløyfe)
Very Good (Blå sløyfe)
Good (Gul sløyfe)
Suffisient (Grønn sløyfe)

Ønsket er selvfølgelig å få Excellent, selv om Very Good er innenfor rasestandard. Når så alle hunder i klassen har fått utdelt kvalitetsbedømmingen sin, skal alle hundene plasseres i forhold til hverandre i en konkurranseklasse. De fire beste hundene får plassering i klassen sin. Hvis det er fire hunder i klassen som har fått Excellent (rød sløyfe) går de med Very Good (blå sløyfe) ut med en gang, men hvis det er få påmeldte i klassen vil også de med blå bli med i konkurranseklassen, men da skal disse stille seg bakerst i oppstillingslinjen i selve konkurranseklassen selv om de har et lavere påmeldingsnummer (det er påmeldingsnumrene som bestemmer hvilken rekkefølge hundene står når man først kommer inn i sin klasse når kvalitetsbedømmingen skjer, men ikke etterpå i konkurranseklassen).

Når hundene er plassert 1, 2, 3 og 4 er det opp til dommer selv å bestemme hvor mange av disse han gir CK (rosa sløyfe). CK står for Championkvalitet (engelsk CQ). Det betyr helt enkelt at dommeren synes hunden din er av Championkvalitet og fortjener å komme med i Beste Tispe-klassen. Noen ganger kan dommeren velge å ikke gi ut CK i en klasse i det hele tatt, andre ganger kan hele klassen få CK. Det er selve CK’et som bestemmer om du er videre i BTK (beste tispe-klasse). Har du ikke fått CK/rosa sløyfe har du kun fått en plassering i klassen din og resultatet fra utstillingen blir da f.eks Excellent eller Very Good, avhengig av hvilken kvalitetsbedømming dommeren gav deg. Om du fikk f.eks en Excellent og 3. plassering i Juniorklassen vil resultatet være:  Exc. 3.JKK. Fikk du f.eks en Exc. og 1.plassering i unghund vil resultatet være: Exc. 1.JKK. Denne tittelrekken utvides ettersom du kommer høyere opp i konkurranse slik beskrevet videre nedover her.

Fikk du CK og kom videre til BTK, er du med og konkurrerer mot alle tispene (evt hannene) fra hver av klassene. Hos hannene kalles dette BHK (Beste hannhundklasse og hos tispene kalles det BTK (Beste tispeklasse). Dommeren velger så ut fire hunder som får plassering i hver av kjønnene.

De kan da f.eks titelere seg BTK, 2BTK (evt BTK2), 3BTK og 4BTK. Som oftest hvis jeg kommer til Beste tispeklassen med mine skriver jeg at vi fikk CK og 2BTK (hvis vi ble nr2). Det samme om man har en hannhund som kommer til BHK (Beste hannhundklasse)

Det er nå det deles ut CERT. Forkortelse for Certification og som til slutt kan være med på å gi tittelen Norsk Champion. CERT’et deles vanligvis ut til 1.plassen. Hvis denne er fullcertet etter gjeldende regler går CERT’et videre til 2.plassen. Er denne også fullcertet går det videre til 3.plassen osv. Det deles også ut Reservecert til den bak CERTplassen. For å bli champion må man enten ha fått 2 CERT fra klubbutstillinger, og 1 StorCERT fra NKKutstillinger eller spesialutstillinger med tillatelse til å gi ut StorCERT, eller man kan ha 2 StorCERT + 1 lite, eller 3 StorCERT. StorCERT kalles også ofte NKK-CERT. Har man oppnådd to små og stiller på en klubbutstilling regnes man som fullcertet for denne. Er man Champion er man også fullcertet.

Etter Beste hannhundklasse og Beste tispeklasse sitter man igjen med en hannhund og en tispe som er dagens beste av hvert kjønn. Disse to konkurrerer mot hverandre om å få titlene BIR og BIM. BIR står for BEST I RASE og BIM står for BEST I MOTSATT KJØNN. På engelsk kalles disse BOB (Best of breed) og BOS (Best opposite sex)

Den som oppnår BIR går videre til gruppefinale for å konkurrerer mot andre raser i sin gruppe. Det finnes 10 grupper i NKK og vår gruppe innenfor mynder er gruppe 10. Dvs. at alle BIR møtes og konkurrerer om BIG (best i gruppe). De plasseres i 1., 2., 3 og 4.plass. Eks. BIG, 2BIG, 3BIG. Har man kommet så langt skriver man gjerne at resultatene for dagen ble BIR og BIG (evt. 2BIG). (Engelsk BOG (Best of Group)

Vinneren for BIG går videre og konkurrerer mot de andre BIG-vinnerne i sin gruppe. Er det representanter for alle gruppene betyr det at man stiller 10 hunder i BIS-finalen (BEST I SHOW) og konkurrerer om dagens gjeveste tittel. Også her plasseres man 1., 2., 3., og 4.plass og forkortelsene BIS, 2BIS, 3BIS og 4BIS brukes. (Engelsk BIS – Best in Show)

Det er litt annerledes utstillingsregler i andre land, så oversettelsen til engelsk vil derfor ikke nødvendigvis bli helt det samme, som f.eks at CERT kan oversettes til både CC og CAC. Det er også viktig at vi har gode ringsekretærer som kan lose utenlandske dommere gjennom det norske utstillingssystemet.