Fra webs til wordpress

Hjemmesiden er flyttet og dermed er alle gamle innlegg fra forrige hjemmeside lagt inn her. Det førte til at alle innleggene fikk samme dato selv om det er gamle hendelser. Håper nå at ved å bytte hjemmesidehost, vil det bli lettere å oppdatere hjemmesiden, og ikke minst at den også blir en mer fornøyelig blogg å følge med på.

Hjemmesideadresse vil være som før:  www.allfirdawhippet.com